Marleen Pedjasaar

Marleen on kogenenud moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid avalikke väitlusi ning arutelusid, sealhulgas palju poliitilisi debatte, näiteks Eesti eurosaadikute vahelised debatid ja Riigikogu valimiste eel toimunud haridusteemalisi debatte.

Marleen on koolitanud viimasel kahel aastal Arvamusfestivali arutelude korraldajaid ja moderaatoreid ning olnud ise kõikidel Arvamusfestivalidel vabatahtlik moderaator.

Marleenile arutelude juhtimine sobib, kuna see on väga vaheldusrikas ning võimaldab süveneda erinevatesse teemadesse.
Marleen lõpetas Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Lisaks töötab ta Heateo SA projektijuhina ning on varemalt töötanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus ja Terve Eesti Sihtasutuses.
Marleen modereerib eesti ja inglise keeles.

Marleeni mõned viimati modereeritud arutelud:
 • EAS klastrite vahehindamise töögruppide moderaator
 • Mondo jätkusuutliku tarneahela partnerite strateegiaarutelu Riias, inglise keeles (september 2017)
 • Digitalising Development, IdeaLab and Conference 2017 arutelu moderaator, inglise keeles (september 2017). Vaata arutelu järgi SIIT (alates 2:34:00).
 • Eesti Energia finantsosakonna meeskonnapäeva moderaator (august 2017) 
 • Arenguseire Keskuse kaasamisseminar "Teistmoodi tulevik", 6 moderaatorit (juuni 2017). Vaata videot järgi SIIT ja arutelu tulemust SIIT.
 • Foorumi "Väärtusdilemmad noorsootöös" moderaator
 • Arvamusfestival 2017 arutelu "Kus on kultuuriväärtus riigi kinnisvarapoliitikas?" 
 •   Arvamusfestival 2016-2017 aruteludisaini ja juhtimise koolitused
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu „Teenused uuele kliendigrupile – vähenenud töövõimega inimesed“ juhtimine 
 • Heateo SA mõttehommiku juhtimine
 • Noortenädala disainifoorumi päeva- ja arutelujuht 
 • Innove haridustöötajate võrgustiku suveseminari mõttekojad
 • Arvamusfestivali 2014 moderaatorite väljaõpe ja 2014 - 2015 arutelude modereerimine
 • Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debatt (Marleen räägib alates 10:15)
 • Haridusministrikandidaatide debatt (Marleen räägib alates 1:30)
 • Debatt kõrghariduspoliitika teemal (Marleen räägib alates 13:20)

Marleeni üritustel osalenute tagasiside:

 • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus 

 • Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu! Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus

 • See on jälle kasulik sammuke edasi, jäime arutelu juhtimisega väga-väga rahule! Sotsiaalministeerium

 • Koolitaja andis kõigile sõna, juhtis arutelu hästi ning tundus olevat suurte kogemustega. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu

 • Koolitaja andis nõu ja tagasisidet, süvenes küsimustesse. Kõik lisaküsimused said vastuse, ei tekkinud arusaamatuid lõike, kõik oli ladusalt lahti seletatud. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu

 • Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!
Pilt: Marleen modereerimas foorumit "Väärtusdilemmad noorsootöös".