Siim Vahtrus

Siimule arutelude juhtimine väga sobib, sest ta on tähelepanelik ja empaatiline kuulaja, väga osav argumenteeritud arutelule suunaja ning hea huumorimeelega avatud suhtleja.

Siim on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud juba üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks.

Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses.

Siim oli koolitaja-moderaator SpeakSmart’i eelkäija Eesti Väitlusseltsi koolituses aastatel 2006 – 2008, olles vahepeal koostööpartneri rollis Keskkonnaõiguse Keskuse esindajana ning taasliitus meeskonnaga 2017. aasta alguses.

Oma igapäevatöös tegeleb Siim õigusliku argumenteerimisega, seda nii juriidiliste analüüside koostamisel kui üksikjuhtumites kliente nõustades. Sageli on seejuures töö üheks osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud õigusküsimustes nii ametnikke, kohalikke kogukondi kui ka ettevõtjaid.

Siimu klientideks on Lingvist, Elektrilevi, Elering, advokaadibüroo COBALT, Tervise Arengu Instituut, Eesti Rahvusringhääling Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Riigikontroll, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei (mh Juhtimistalentide programmi osalejad 2018), Arengukootöö Ümarlaud, Päästeamet jt.

Siim modereerib nii eesti kui inglise keeles.

Siimu üritustel osalenute tagasiside: 
  • Siim Vahtruse toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas Siim meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud. Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks. Kadi-Kai Kollo, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
  • Väga hea suhtleja, positiivne ja julgustav.
  • Selge väljendusviisiga ja huvitavate näidetega koolitaja.
  • Suur aitäh. Ma sain palju häid nippe ja üldse suunati mind mõtlema sellele, et kuidas ja mida pidada silmas argumenteerimisel, koosolekutel. Oli väga mõnus teiega! 
  • Pädev, hea ettevalmistus, ei jäänud kaugeks.