Nõustame ja juhime teie e-arutelusid

SpeakSmart’is usume, et töökeskkonnas toimuvates mõtlemisprotsessides, aruteludes ja otsustes peab peale jääma ratsionaalne ja tugev argument, vähenema demagoogia ning tegema otsuseid kaaluteletult, mitte jõupositsioonilt. Leiame selleks sobilikud lahendused ka e-kanalis.

Toetame teie arutelude läbiviimist e-kanalites!

SpeakSmart on ettevõttena mitu aastat kasvavas mahus pakkunud e-arutelude disainimise ja juhtimise võimalust. Samuti oleme ise jooksvalt  teinud arendustegevusi e-teenuste kvaliteedi pidevaks tõstmiseks. Täna oleme võimelised pakkuma enamusi oma teenustest ka e-teenustena mõnes  e-suhtluskeskkonnas (soovituslik on Zoom, aga soovi korral ka MS Teams või Skype for Business keskkonnas).

Meie e-teenused toetavad argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuste kasutamist tööalases suhtlemises:
  Küsi lahendust oma meeskonnale!
Pilt nr 1 Eesti Haigekassa inspiratsioonipäev: kuidas kaugteenused Eesti tervishoius edukalt kasutusele võtta? Kliki pildile, et hübriidkonverentsi järelvaadata.
Pilt nr 2 TalTech'i ja PERHi koostöökonverentsist  "Teadus, tehnoloogia ja meditsiin".
Kliki pildile, et hübriidkonverentsi järelvaadata. 
Pilt nr 3  Tehniline moderaator töös. Kliki, et teenuse kohta rohkem teada saada.