Nõustame ja juhime teie e-arutelusid

SpeakSmart’is usume, et töökeskkonnas toimuvates mõtlemisprotsessides, aruteludes ja otsustes peab maksvusele saama ratsionaalne ja tugev argument, vähenema demagoogia ning tegema otsuseid kaaluteletult, mitte jõupositsioonilt. 

Peame aga harjuma kõik uue normaalsusega - suhtluseks ei saa alati enam kohtuda ühes ruumis, vaid peame selleks leidma võimalikult sobiliku võimaluse e-kanalis.

Toetame teie arutelude läbiviimist e-kanalites!

SpeakSmart on ettevõttena mitu aastat kasvavas mahus pakkunud e-arutelude võimalust. Samal ajal oleme teinud arendustegevusi e-teenuste kvaliteedi pidevaks tõstmiseks. Pakume teile meie nö tavateenuste asemel samas mahus e-teenuseid ja e-suhtluskeskkonnas (soovituslik on Zoom, aga soovi korral ka MS Teams või Skype for Business keskkonnas).

Meie e-teenused toetavad argumenteeritud mõtlemise ja eneseväljenduse oskuste kasutamist tööalases suhtlemises:

Küsi lahendust oma meeskonnale.

Pilt: Haigekassa e-inspiratsiooni kuvatõmmis. Kliki pildil, et e-arutelu järelvaadata.