E-koolitused

E-koolitus on koolitusturu uus standard. Kui varem oli e-koolitus õppemeetodite ja tulemuste osas paljudes kahtlust tekitav, isegi hirmutav, õppimismeetod, siis nüüd on e-koolitus suurepärane töövahend kaugtöötavatele ning kiiret sisseelamist vajavatele töötajatele. Samuti kõikidele teistele, kes otsivad võimalusi kiireks õppeks, sest erinevalt ruumikoolitusest ei vaja e-koolitus kuhugi kohale sõitmist. E-koolitus võib olla oma meetoditelt aktiivne, kaasav ja oskusi harjutav, mitte ainult teadmiste jagamise platvorm.

Viime e-koolitustena läbi moderaatori koolitust ja tõhusate e-koosolekute koolitust.

Küsi lahendust oma meeskonnale.