Tehniline moderaator

Tehniline moderaator on e-kanalis läbiviidava arutelu, koosoleku või konverentsi vms sisulise moderaatori ja ürituse korraldaja parem käsi, kes jälgib, et tehniline pool jookseb ning vajadusel aitab ja nõustab osalejaid.  

Ürituse korraldamine e-kanalis kätkeb endas mitmeid administratiivseid väljakutseid, millega sisulisele eesmärgile keskenduv moderaator ei pruugi jõuda tegeleda. Osalejate varasem kogemus e-keskkonnaga on varieeruv ning tehnika võib erinevaid tehnilisi lahendusi kasutades ootamatult reageerida. 

Tehnilise moderaatori teenust pakume e-keskkonnas Zoom.
Töötame eesti ja inglise keeles.

Mida tehniline moderaator teeb?

  • Vajaliku eelinfo kokkupanemine osalejatele e-ruumiga liitumiseks.
  • Osalejate nimekirja kontroll ja e-ruumi laskmine. Heli ja kaamera kontroll ning vajadusel abistamine nende töökorda seadmisel. 
  • Ootamatute viperustega (osalejate väljakukkumine e-kanalist, audio -ja videoprobleemid, ühenduvuse küsimused jne) tegelemine ehk osalejate tugi e-kanali kasutamisel e-keskkonna vestlusakna kaudu või vajadusel telefoni teel.
  • Infovahetus moderaatori ja korraldaja vahel.
  • Grupitöö ruumide loomine (break-out rooms Zoomis).
  • Erinevate interaktsioonide jälgimine ja salvestamine.

Kuidas tehnilise moderaatori teenus alguse sai?

Teenus tekkis juhuse, kogemuste ja vajaduste koosmõjul. Olime enne eriolukorra väljakuulutamist 2020. aasta märtsis juba mõned aastad erinevaid digilahendusi seminaride ja arutelude läbiviimiseks kaardistanud ning kasutanud. Pandeemia saabudes oli üleminek meile üpris kiire ja valutu. Kuid paljudele ei olnud!

Vaata tasuta Zoomi kasutamise õppevideosid siit.

Tänaseks päevaks on meil kogemus ning me oskame tekkinud tehnilist abi vajavaid olukordi kiirelt lahendada. Kui sul on vajadus, siis võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!


Mõned näited tehnilise moderaatori teenusest:

  • Keskkonnainvesteeringute Keskuse infoseminar 40 osalejaga (sügis 2020).
  • Eesti Puuetega Inimeste Koja e-mõttetalgud "Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?" läbiviimine, kus aitasime muuhulgas ka pakkuda tehnilisi lahendusi viipekeele ja kirjutustõlke jaoks (sügis 2020).
  • Arvamusfestivali moderaatorite kick-off 90 osalejaga (kevad 2020).

Tagasiside: 

"Kõik oli väga hästi planeeritud ja korraldatud, oli mugav ja lihtne osaleda, vahepeal tegelikult isegi "läks meelest", et tegemist on veebipõhise koolitusega, sest kõik toimis nagu päriselus! Hea töö ja eeskuju minu tulevasteks veebipõhisteks tegevusteks!"

"Korralduse osas ei ole ühtegi etteheidet, kõik sujus kenasti. Ma ei olnud teadlik, et Zoom nii palju erinevaid võimalusi pakub (break-out groups jne)."

"Kiidan koolituse korraldust, kõik toimis väga hästi."