Kaspar Kelder

Kaspar on modereerinud mitmeid arutelusid, pressiüritusi ja konverentse ning osalenud avalikel väitlustel võrdõiguspoliitika, hariduse, meditsiinieetika ja õigusalastel teemadel.
Lisaks moderaatorina tegutsemisele on Kaspar SpeakSmart argumenteerimisoskuste koolitaja ja tegeles Kaspar Heateo SAs filantroopia konsultatsiooniteenuse käivitamisega ning kujundas Heateo suhteid ettevõtetega. Erialaliselt on ta lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe, kus tegeles taju ja emotsioonide eksperimentaalse uurimisega.
Tänu oma professionaalsele ja rahvusvahelisele väitluskarjäärile on Kasparil väga sujuv inglise keel ning avatud suhtlemisoskused.
Kaspar modereerib eesti ja inglise keeles.

Kaspari viimati modereeritud üritusi: 
  • Hacking Arguments ürituste juhtimine
  • Väitluslikud koosolekud ettevõtetes
  • Põllumajandusministeeriumi vestlusring pressiüritusel
  • Põllumajandusministeerium Kalanduskonverents
Tagasiside Kaspari tööle:
  • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus 
  • Jäime Kaspariga väga rahule. Moderaator töötas suurepäraselt - kui me oleks ise seda asja vedanud, siis oleks olnud raske vahepeal objektiivseks jääda.
  • Tänan enda ja meie kollektiivi eest Kasparit! Mulle oli suureks toeks, et keegi nii suureks abiks on. Alles nüüd saan aru, et abiline (moderaator) on igati väärt, siis saab ise ka veidi oma tööd nautida.

  • Minu hinnangul oli väitlusliku koosoleku ettevalmistav protsess alates ideest-teostuseni väga hästi korraldatud. Pakkumine oli piisavalt detailne, osapoolte piirid, ülesanded ja ootused olid väga selgelt sõnastatud. Enne algust osales koolitaja Kaspar koosoleku teema väljatöötamisel väga proaktiivselt. Kiire ja täpne asjaajamine ja selge eneseväljendus tekitasid 100% usalduse. Koolitajad olid paindlikud ja kohanesid olustikuga (näiteks ruumi kasutus jms). Mulle väga meeldib kui koolitajad kannavad õpetatavat sisu ka oma eneseväljenduses. Koolitus oli väga tasakaalukalt üles ehitatud st teoreetiline osa oli piisava pikkusega ja andis järgnevale praktilisele osale paraja sisendi. Koosoleku ülesehitus võimaldas koolitatavatel leida oma töös mitte just kõige tõhusamaid mustreid ja pakkus heade näidete najal asemele uue arusaamise.Kaspar ettevõtete vaheline väitlusturniiri PUNKT 2016 peakohtunikuna.