Kristina Mänd

Kristina on SpeakSmart/ moderaator.ee koostööpartner alates 2017. aasta kevadest. Kristina on kaasamise, huvikaitse, hea valitsemise, juhtimise, organisatsiooni arendamise ja võrgustike koolitaja ning nõuandja. Kristinal on suur kogemus avalike arutelude juhtimises ning tal on põhjalikud teadmised kodanikuühiskonna ning riigi toimimise ja poliitika kujundamise valdkondades ning vastutustundlikus tarbimises. Näiteks on ta olnud Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni protsessi koordineerimise ning Eesti vabaühenduste ümarlaua asutamise juures; ta on tegelenud 80 riigi katusorganisatsiooni üleilmse võrgustiku koordineerimisega ühenduste legitiimsuse ja vastutavuse edendamiseks ning koostanud ja ellu viinud Eesti tippametnike ja ametnike kaasamise ja juhtimise koolitusprogramme.

  • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus  

Kristina juhtimas Arenguseire Keskuse arutelu juunis 2017.