Marleen Pedjasaar

Marleen on kogenenud moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid avalikke väitlusi ning arutelusid, sealhulgas palju poliitilisi debatte - Arvamusfestivali erakonnaesimeeste debatti, Eesti eurosaadikute vahelisi debatte ja Riigikogu valimiste eel toimunud haridusteemalisi debatte.

Marleen on koolitanud ja konsulteerinud paljusid Arvamusfestivali arutelude korraldajaid ja moderaatoreid ning olnud ise Arvamusfestivalidel moderaator. Ise naudib ta arutelujuhi rolli eelkõige sellepärast, et see on väga vaheldusrikas ning võimaldab süveneda erinevatesse teemadesse.


Marleeni kohta on klient öelnud: "Koostöö Marleeniga sujus väga hästi. Ta oli suuteline haarama teemat, mis paljudele meie valdkonna inimestelegi jääb häguseks. Tänu moderaatorile kulgesid arutelud kahe riigi esindajate vahel sujuvalt ja eesmärgistatult ning jõudsid ka oluliste järeldusteni. Tagasiside mõlemalt osapoolelt moderaatorile ja töötoale oli väga positiivne."

Marleen lõpetas Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Marleen on töötanud Heateo SA NULA inkubaatori projektijuhina ning varemalt Eesti Vabaühenduste Liidus ja Terve Eesti Sihtasutuses.

Marleen modereerib eesti ja inglise keeles.

Marleeni viimased arutelud ja koolitused:
 • "VIII Koolitajate mitte-konverentsi: Andragoogika praktikas" (EPALE&Andras) modereerimine 2021. Vaata järgi. 
 • Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud hübriidkonverents "The 5th International Conference on Men and Equal Opportunities: Men who care", moderaatorid Marleen Pedjasaar ja Siim Vahtrus
 • Arvamusfestival 2020 arutelu "Tehnoloogia toob rohkem kahju kui kasu!" moderaator. Kuula arutelu siit.
 • Avaliku arutelu "Kas kliimaneutraalsus 2050 tuleb ära?" moderaator. Vaata järgi siit.
 • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisekonverentsi moderaator
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu terviseandmete koostööplatvormi loomise üle (inglise keeles)
 • Eesti Metsaseltsi mõttetalgute moderaator 
 • Arvamusfestival 2019 lõpuarutelu, parlamendierakondade esimeeste debati, moderaator. Vaata arutelu järele siit
 • Arvamusfestival 2019 arutelu "Sotsiaalsed start-upid muudavad maailma" moderaator. Kuula järgi. 
 • Arvamusfestival 2019 arutelu "Tehnoloogia toob rohkem kahju kui kasu". Kuula järgi. 
 • "Kultuuripoliitika 2030" aruteluseeriate disainer ja juht (nov 2018 - september 2019)
 • TransferWise arutelu “Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?”
  • Tagasiside tellijalt: Moderaator oli teinud hea eeltöö ja oli teemaga kursis, juhtis hästi nii paneeli kui kaasas ka publikut. Hindame vastutulekut hinna osas ja pro bono panustamist. Aitäh!
 • Tallinna Linnakantselei digiarenduse TEELE projekti käivitamisarutelu
 • Koosolekudisaini ja -juhtimise koolitus Kultuuriministeeriumile
 • Catalyst Baltic meeskonnapäeva moderaator (korraga oli töös 4 moderaatorit)
  • Tagasiside tellijalt: Töötasime nelja moderaatoriga ja töö sujus kõigiga. Koostöö oli sujuv, tiim professionaalne ja kogemus positiivne.

 • Connected Health klastri kärajad
  • Tagasiside tellijalt Piret Hirv, Tehnopol, Connected Health klastri juht: Väga hea kaasamõtlemine, tellija soovidega arvestamine ning omapoolsete tehnikate, ideede välja pakkumine. Kuigi teema oli ehk moderaatorile võõras, siis suutis ta sellest hoolimata olulisi seisukohti märgata ning edasises arutelus kasutada. Moderaator suutis väga erineva seltskonna koos hoida ning päeva lõpuni tegutsema ja kaasa mõtlema meelitada. Päeva kokkuvõte oli õigeaegselt esitatud ning märkmed väga põhjalikud, süstematiseeritud.

 • Marleen Pedjasaar juhtimas Arvamusfestivali arutelu "Kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme? 7 värsket algatust räägivad oma plaanidest". Kuula SIIT arutelu järgi.
 • Must Lumi kampaania avalik arutelu "Mis sellest depressioonist siis ikkagi saab?" Vaata järgi.
 • EAS klastrite vahehindamise töögruppide moderaator
  • Tagasiside tellijalt: Moderaatori oskus olukorda adekvaatselt hinnata ning vastavalt sellele arutelu käivitumist ja kulgu suunata paistis igati silma. Kindlasti oli oluline roll ka põhjalikul eeltööl, mida moderaator enne sündmust tegi, et end teemade ja sihtgrupiga kurssi viia.
 • Mondo jätkusuutliku tarneahela partnerite strateegiaarutelu Riias, inglise keeles
 • Digitalising Development, IdeaLab and Conference 2017 arutelu moderaator, inglise keeles.
 • Eesti Energia finantsosakonna meeskonnapäeva moderaator
 • Nooremarstide Ühenduse konsulteerimine konverentsi disainis ja moderaatori ettevalmistus
  • Tagasiside tellijalt Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus: Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu!
  • Tagasiside osalejalt Juuli-Ann TähisteMinul oli teistkordne modereerimiskoolitus Marleeniga. Jäin taas väga rahule - saime kogenud inimesega koos tuleva arutelu kondikava läbiarutada, võimalikud komistuskivid üles otsida, mitmeid häid nõuandeid nii sisulise kui praktilise poole osas, asjad, mille peale ise ei oskaks tulla. Meeldis, et ta kasutas tahvlit ja kirjutas meie jaoks üles märksõnad + vahetu suhtlemine. Nüüd on igatahes palju julgem vastutusrikkale modereerimisülesandele vastu minna!  
 • Arenguseire Keskuse kaasamisseminar "Teistmoodi tulevik", 6 moderaatorit. Vaata arutelu tulemust SIIT.
  • Tagasiside tellijalt Kadri Mats: Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut.

 • Noorsootöötajate argumenteerimise ja arutelujuhtimise koolitused
  • Tagasiside tellijalt: Mõlemad koolitajad (Marleen ja Sigrid) on väga professionaalsed ja ka inimestena toredad, mis pole ka väheoluline. Nad mõjuvad väga usaldusväärselt ja loovad grupis hea õhkkonna, kus kõik saavad vabalt arvamust avaldada. Samas oskavad nad hästi gruppi ohjata, mis pole tegelikult üldse nii kerge. Nad on oma koolituskava hästi ette valmistanud, samas suudavad seda vajaduse korral paindlikult korrigeerida. Koolitusel oli teoreetiline ja praktiline osa mõnusas tasakaalus. Eriti hindan praktilisele osale järgnevaid analüüse, milles koolitajate professionaalsus eriti välja paistab. Koolitus ei olnud vaatamata pikale päevale väsitav, vaid andis energiat ja inspiratsiooni! Aitäh!

 • Foorumi "Väärtusdilemmad noorsootöös" moderaator
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu „Teenused uuele kliendigrupile – vähenenud töövõimega inimesed“ juhtimine 
  • Tagasiside Tellijalt: See on jälle kasulik sammuke edasi, jäime arutelu juhtimisega väga-väga rahule!

 • Heateo SA mõttehommiku juhtimine
 • Noortenädala disainifoorumi päeva- ja arutelujuht 
 • Innove haridustöötajate võrgustiku suveseminari mõttekojad
 • Arvamusfestivali 2014 moderaatorite väljaõpe ja 2014 - 2015 arutelude modereerimine
 • Euroopa Parlamendi Eesti saadikute debatt (Marleen räägib alates 10:15)
 • Haridusministrikandidaatide debatt (Marleen räägib alates 1:30)
 • Debatt kõrghariduspoliitika teemal (Marleen räägib alates 13:20)

Marleeni mõtted:

Marleeni ürituste tagasiside:
 • Koostöö Marleeniga sujus väga hästi. Ta oli suuteline haarama teemat, mis paljudele meie valdkonna inimestelegi jääb häguseks. Tänu moderaatorile kulgesid arutelud kahe riigi esindajate vahel sujuvalt ja eesmärgistatult ning jõudsid ka oluliste järeldusteni. Tagasiside mõlemalt osapoolelt moderaatorile ja töötoale oli väga positiivne. Ministeeriumi valdkonna nõunik
 • Koolitaja andis kõigile sõna, juhtis arutelu hästi ning tundus olevat suurte kogemustega. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Koolitaja andis nõu ja tagasisidet, süvenes küsimustesse. Kõik lisaküsimused said vastuse, ei tekkinud arusaamatuid lõike, kõik oli ladusalt lahti seletatud. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!
 • Marleen oli väga tore. Temaga on hea töötada. Ta saavutas kohe kontakti ja minul, tavaliselt tagasihoidlikul inimesel, oli kergem ja mugavam koostööd teha.
Pilt: Marleen modereerimas Arvamusfestival 2019 arutelu parlamendierakonna esimeeste vahel koos Rain Kooliga.

 Marleen juhtimas Connected Health klastri kärajaid 2018.