Marleen Pedjasaar

Marleen on kogenenud moderaator ja aruteludisaini ja -juhtimise koolitaja. Marleen on moderaatorina juhtinud palju erinevaid avalikke väitlusi ning arutelusid, sealhulgas palju poliitilisi debatte - Arvamusfestivali erakonnaesimeeste debatti, Eesti eurosaadikute vahelisi debatte ja Riigikogu valimiste eel toimunud haridusteemalisi debatte.

Marleen on koolitanud ja konsulteerinud paljusid Arvamusfestivali arutelude korraldajaid ja moderaatoreid ning olnud ise Arvamusfestivalidel moderaator. Ise naudib ta arutelujuhi rolli eelkõige sellepärast, et see on väga vaheldusrikas ning võimaldab süveneda erinevatesse teemadesse.


Marleeni kohta on klient öelnud: "Koostöö Marleeniga sujus väga hästi. Ta oli suuteline haarama teemat, mis paljudele meie valdkonna inimestelegi jääb häguseks. Tänu moderaatorile kulgesid arutelud kahe riigi esindajate vahel sujuvalt ja eesmärgistatult ning jõudsid ka oluliste järeldusteni. Tagasiside mõlemalt osapoolelt moderaatorile ja töötoale oli väga positiivne."

Marleen lõpetas Tartu Ülikoolis riigiteaduste instituudi ja 2015. aastal Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise magistrantuuri. Marleen on töötanud Heateo SA NULA inkubaatori projektijuhina ning varemalt Eesti Vabaühenduste Liidus ja Terve Eesti Sihtasutuses.

Marleen modereerib eesti ja inglise keeles.

Marleeni viimased arutelud ja koolitused:
 • Eesti Puuetega Inimeste Koja e-mõttetalgute modereerimine 2021.
 • "VIII Koolitajate mitte-konverentsi: Andragoogika praktikas" (EPALE&Andras) modereerimine 2021. Vaata järgi. 
 • Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud hübriidkonverents "The 5th International Conference on Men and Equal Opportunities: Men who care", moderaatorid. Vaata järgi.
 • Arvamusfestival 2020 arutelu "Tehnoloogia toob rohkem kahju kui kasu!" moderaator. Kuula järgi.
 • Avaliku arutelu "Kas kliimaneutraalsus 2050 tuleb ära?" moderaator. Vaata järgi.
 • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisekonverentsi moderaator.
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu modereerimine terviseandmete koostööplatvormi loomise üle (inglise keeles).
 • Arvamusfestival 2019 lõpuarutelu, parlamendierakondade esimeeste debati, moderaator. Vaata järgi
 • "Kultuuripoliitika 2030" aruteluseeriate disainer ja juht.
 • Catalyst Baltic meeskonnapäeva moderaator (korraga oli töös 4 moderaatorit)
 • Connected Health klastri kärajad
 • Must Lumi kampaania avalik arutelu "Mis sellest depressioonist siis ikkagi saab?" Vaata järgi.
 • EAS klastrite vahehindamise töögruppide moderaator.
 • Sotsiaalministeeriumi arutelu „Teenused uuele kliendigrupile – vähenenud töövõimega inimesed“ juhtimine.

Marleeni mõtted:

Marleeni ürituste tagasiside:
 • Koostöö Marleeniga sujus väga hästi. Ta oli suuteline haarama teemat, mis paljudele meie valdkonna inimestelegi jääb häguseks. Tänu moderaatorile kulgesid arutelud kahe riigi esindajate vahel sujuvalt ja eesmärgistatult ning jõudsid ka oluliste järeldusteni. Tagasiside mõlemalt osapoolelt moderaatorile ja töötoale oli väga positiivne. Ministeeriumi valdkonna nõunik
 • Koolitaja andis kõigile sõna, juhtis arutelu hästi ning tundus olevat suurte kogemustega. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Koolitaja andis nõu ja tagasisidet, süvenes küsimustesse. Kõik lisaküsimused said vastuse, ei tekkinud arusaamatuid lõike, kõik oli ladusalt lahti seletatud. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitusel osalenu
 • Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!
 • Marleen oli väga tore. Temaga on hea töötada. Ta saavutas kohe kontakti ja minul, tavaliselt tagasihoidlikul inimesel, oli kergem ja mugavam koostööd teha.
Pilt: Marleen modereerimas Arvamusfestival 2019 arutelu parlamendierakonna esimeeste vahel koos Rain Kooliga.

 Marleen juhtimas Connected Health klastri kärajaid 2018.