Siim Vahtrus

Siimule arutelude juhtimine väga sobib, sest ta on tähelepanelik ja empaatiline kuulaja, väga osav argumenteeritud arutelule suunaja ning hea huumorimeelega avatud suhtleja.

Siim on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud juba üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks.

Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ning igapäevaselt töötab Siim advokaadina WALLESS advokaadibüroos (endine DERLING PRIMUS).

Siim oli koolitaja-moderaator SpeakSmart’i eelkäija Eesti Väitlusseltsi koolituses aastatel 2006 – 2008, olles vahepeal koostööpartneri rollis Keskkonnaõiguse Keskuse esindajana ning taasliitus meeskonnaga 2017. aasta alguses.

Siimu klientideks on Lingvist, Elektrilevi, Elering, advokaadibüroo COBALT, Tervise Arengu Instituut, Eesti Rahvusringhääling, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Riigikontroll, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei (mh Juhtimistalentide programmi osalejad 2018), Arengukootöö Ümarlaud, Päästeamet jt.

Siim modereerib nii eesti kui inglise keeles.
Siimu viimased tööd: 
 • Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud hübriidkonverents "The 5th International Conference on Men and Equal Opportunities: Men who care". Vaata järgi
 • "Let's Do It World Conference 2020" arutelu moderaator (inglise keeles).
 • Eesti Vegan Seltsi arutelu "Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus". Kuula järgi või loe arutelu kohta siit
 • Eesti Vee-ettevõtete Liidu Balti aastakonverentsi moderaator ja arutelujuht
 • Sekretär.ee konverentsi "Kus on õnneliku tööpäeva võti?" päevajuht Vaata pilte.
 • Maaeluministeeriumi personalistrateegia tegevuskava koostamise arutelu.
 • Tervise Arengu Instituudi meeskonnapäeva moderaator.
 • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse NBDE-Nordic-Baltic Defence Estate aastakonverentsi moderaator (inglise keeles).
 • Politsei- ja Piirivalveameti üleriigiline argumenteerimisoskuste arendamine, 12 koolitust sügisel 2018.
Siimu üritustel osalenute tagasiside: 
 • Väga hea suhtleja, positiivne ja julgustav.
 • Selge väljendusviisiga ja huvitavate näidetega koolitaja.
 • Suur aitäh. Ma sain palju häid nippe ja üldse suunati mind mõtlema sellele, et kuidas ja mida pidada silmas argumenteerimisel, koosolekutel. Oli väga mõnus teiega! 
 • Pädev, hea ettevalmistus, ei jäänud kaugeks.
Tellija tagasiside Siimule: 
 • Siim Vahtruse toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas Siim meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks. Kadi-Kai Kollo, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 • Kogu koolitusprotsessi ettevalmistamine toimus konstruktiivses koostöös ja tulemus vastas sihtgrupi ootustele. Koolitaja sai hea kontakti kursuslastega ja õppetöö käigus lahendati tööelus ettetulevaid situatsioone. See, et koolitusel õpitu oleks tööelus rakendatav, on meie kursuste puhul väga oluline.
 • Lektor oli väga hea, tunneb teemat süvitsi ja tema edastatu jõudis väga kergelt ja loogiliselt minuni ja loodetavasti ka teiste koolitatuteni.