Vladimir Svet

Vladimir on endine EV õiguskantsleri nõunik, moderaator.ee koostööpartner.

Vladimiri kogemus ürituste modereerimises sai alguse ajast, kui ta juhtis Tallinna linna noortevolikogu tööd. Selle tegevuse raames oli vaja tihti vaja kanda erinevate diskussioonide ja väitluste kujundaja rolli jäädes samal ajal truuks arutelu eesmärkidele ning arvestada ametnike ja poliitikute rangeid ajapiiranguid. Kasuks tuli massiürituste korraldamise ja juhtimise oskus, mis tekkis lastelaagri programmijuhataja karjäärist ja Tallinna Vanalinna Päevade korraldaja kogemusest.

Enam kui nelja aastane töökogemus kohaliku omavalitsuse organites õpetas struktureeritud mõtlemist ja planeerimist, praegune töökoht õiguskantsleri nõunikuna paneb pidevalt proovile oskuse kiiresti analüüsida fakte ja sünteesida ideid. Armastus konverentside suhtes tuleneb ideekonverentsi TEDxLasnamäe loomisest - ilmselt selle kaudu leidis Vladimir naudingu seminaride, konverentside jm ürituste modereerimisest. Hetkel on ta õigusteaduse magistrant Tartu Ülikoolis.

Viimased modereeritud üritused:

  • Innove haridustöötajate võrgustiku suveseminar, koostöös SpeakSmart 3 moderaatoriga, august 2016
  • ETV+ ristmeedia maraton
  • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kogemuspäev 2015
  • Logistikaseminar 2016
Tagasiside Vladimiri tööle: 
  • Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus