Klientide soovitused

Otsisime korralduspartnerit, kes oleks pädev virtuaalsete arutelude korraldamisel, SpeakSmart seda kindlasti on, oskab disainida arutelud vastavalt virtuaalse formaadi eripäradele, toetab professionaalselt tehnilise poole pealt ja moderaatorid on kogenud. Kõikidel toimunud aruteludel ka ise kohal olles võin öelda, et moderaatorid suutsid luua mõnusa õhkkonna, vajadusel kohandada päevakava ja tegevusi ja kasutada abivahendeid, mis aitasid eesmärki täita (konkreetselt meie näitel Miro keskkond arutelu hõlbustamiseks ja dokumenteerimiseks).
Hella Lood, Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse poliitika osakond
 
Meil oli esialgu plaanis inspiratsioonipäeva üritus korraldada tavapärases seminari vormis, kuid seoses COVID-19 eriolukorraga langetasime 2 nädalat enne üritust otsuse webinari kasuks Zoom keskkonnas. SpeakSmarti meeskond oli algusest peale toetav ja pakkus välja erinevaid võimalusi ka videoseminari vormis kuulajate kaasamiseks. Meie jaoks oli väga oluline ka tehniline tugi ja osalejate haldamine videokeskkonnas, mille osas kõik sujus kenasti. Esialgu ei õnnestunud Eesti inimest 60 teise kuulajaga keskkonnas kõva häälega küsimusi küsima saada, kuid viimaste ettekannete järgselt oli küsimusi juba enam. Kokkuvõtteks oli päev palju stressivabam tänu Margo ja Helina toele!
Jaarika Järviste, Haigekassa
 
SpeakSmart'i moderaator Marleen oli väga abivalmis ja põhjalik. Ta orienteerus eriolukorras väga kiirelt ümber ja töötas välja formaadi, mis võimaldas meil üritus ikkagi korraldada. Saime temalt igakülgset tuge - ta valmistas meid väga hästi webinariks ette.
Agnes Miidla, Heateo SA

 
Garanteeritud kvaliteet nii kaasa mõtlemise kui teostuse osas. Usaldusväärne, kaasa mõtlev, hea publikutajuga.
Kadri Lainas, Akkadian partner


Koostöö Marleeniga sujus väga hästi. Ta oli suuteline haarama teemat, mis paljudele meie valdkonna inimestelegi jääb häguseks. Tänu moderaatorile kulgesid arutelud kahe riigi esindajate vahel sujuvalt ja eesmärgistatult ning jõudsid ka oluliste järeldusteni. Tagasiside mõlemalt osapoolelt moderaatorile ja töötoale oli väga positiivne. Ministeeriumi valdkonna nõunik

SpeakSmart kohanes hästi meie meeskonna soovidega ning aitas meil paika saada sündmuse fookuse. Mulle väga meeldis paindlikkus sobiva moderaatori leidmisel - kui ette tuleb ka hinnapiirang, siis suudetakse vajadusel sellele lahendus leida (väiksema kogemusega, kuid kindlasti asjalikud moderaatorid) ning sündmus seetõttu ära ei jää. Meie saime suurepärase kogenud moderaatori, kes ise suhestus teemaga hästi ning läbi selle suutis ka osalejaid sütitada (nii palju, kui see eestlaslikult üldse võimalik).
Suhtlus moderaatoriga kulges kenasti ning ta oli ka vahetult enne sündmust paindlik kohanema ja tegema pisimuudatusi, mis aitasid sündmust meie jaoks veelgi paremini läbi viia. Minu jaoks oli väga oluline kogemus, et ma saan usaldada moderaatorit kogu sündmuses algusest lõpuni läbi viima ning ei pea muretsema rohkem kui vaid oma ettekande läbiviimise pärast (mitte ajakavas püsimise, tehniliste tõrgete, osalejate kaasamise jms pärast). Moderaator aitas minul keskenduda minu tööle. Kokkuvõtteid sündmusest veel ootan, kuid usun, et need tulevad sama asjalikud kui oli meie koostööpäev.
Piret Väljaots, Tartu Linnavalitsus

 
Väga tõenäoline, et soovitaksin (SpeakSmart'i teenuseid). Alati sõltub muidugi ka konkreetsest vajadusest ja kaasusest. Mis väga meeldis, oli hea eeltöö ja sisuline kogu ürituse kontseptsiooni/ootuste/eesmärkide ja formaadi koos läbi mõtlemine, et teha maksimum ürituse õnnestumiseks. Suur tänu! Väga hea koostöö ja meeldiv suhtlemine, süsteemne ja professionaalne lähenemine.
Kaja Kuivjõgi, Tallinna Tehnikaülikool

 
Korrektne, professionaalne. Kõik tööetapid olid põhjalikult ettevalmistatud ja rakendatud, meeldiv, professionaalne suhtlus ja teenus.
Ene Pukk, Autokutseõppe Liit
 
Koostöö sujus väga hästi. Moderaator oskas küsida ettevalmistusprotsessis vajalikke küsimusi ning selle põhjal valmistada ette sobiva lahenduse arutelu-seminari läbiviimiseks. Moderaator oskas hinnata sihtgruppi, hoida nende tähelepanu ja juhtida vestlust sujuvalt silmas pidades ajapiiranguid.
Maarja Pikkmetsa, Kodukant Läänemaa

 
Moderaator oli teinud hea eeltöö ja oli teemaga kursis, juhtis hästi nii paneeli kui kaasas ka publikut.  Hindame vastutulekut hinna osas ja pro bono panustamist. Aitäh!
Karita Sall, JLP partner
Koostöö oli sujuv, tiim professionaalne ja kogemus positiivne. Töötasime nelja moderaatoriga ja töö sujus kõigiga.
Siim Vahtruse toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas Siim meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud. Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks.
Kadi-Kai Kollo, Riigi Kaitseinveteeringute Keskus

 
Väga hea kaasamõtlemine, tellija soovidega arvestamine ning omapoolsete tehnikate, ideede välja pakkumine. Kuigi teema oli ehk moderaatorile võõras, siis suutis ta sellest hoolimata olulisi seisukohti märgata ning edasises arutelus kasutada. Moderaator suutis väga erineva seltskonna koos hoida ning päeva lõpuni tegutsema ja kaasa mõtlema meelitada.  Päeva kokkuvõte oli õigeaegselt esitatud ning märkmed väga põhjalikud, süstematiseeritud.
Piret Hirv, Tehnopol, Connected Health klastri juht

 
Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut. Kadri Mats, Arenguseire Keskus

Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandorfi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks.
Triin Nõlvak, EAS


Kai töötas lühikese ajaga läbi väga mahukad materjalid, lõi hästi seoseid ning kasutas neid oskuslikult arutelu suunamisel. Kogu koostöö oli väga professionaalne ja kiire.
Kaspar Koppel, EAS

 
Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad. Meile meeldis, et SpeakSmart süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest! Laura Kirss, Praxis
 
Mulle väga meeldis, et Margo moderaatorina hoidis strateegiapäeva tempot, juhtis protsessi, kaasas kõiki osalejaid, küsis olulisi küsimusi ja selle päeva eesmärk sai täidetud - ajakohastasime ühingu eesmärgid ja ülesanded ning leppisime kokku mõõdikud.
Mare Timian, Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige
 
Suurepärane professionaalne moderaator, algusest lõpuni! Moderaator aitas kõigil etappidel ürituse ettevalmistamisega ning temast sai meie meeskonna liige. Oli oluline, et oskas maandada hirme, mis tekkisid antud formaadi juures teistel liikmetel.
BLRT kommunikatsiooni-osakond 
 
Oleme jõudnud teha ka omapoolse analüüsi ja pikaaegsed liikmed leidsid, et see oli üks parimaid diskussioone, mida mäletatakse. Seda nii ülesehituse kui ka väikeste vastasseisude poolest - mis võib-olla isegi oleksid võinud teravamalt välja tulla.

 
See on jälle kasulik sammuke edasi, jäime arutelu juhtimisega väga-väga rahule!  
Arvan, et SpeakSmart moderaatorid on professionaalsed ja usaldusväärsed. Moderaator oli väga asjatundlik ja abivalmis, meie koostöö oli sujuv ja meeldiv. Sigridi juhitud arutelu tugines hästi sihitud ja sõnastatud küsimustel ning seetõttu oli debatt mõtestatud ja vastas täpselt teemale. Olen tänulik!
Mari Sieberk, Tallinna Keskraamatukogu (2016)

Usaldusväärsed ja professionaalsed spetsialistid, kellega on alati suur rõõm koostööd teha. 18. septembril 2017a toimus Tallinna Keskraamatukogus veslusring „Kas eestlane kardab võõraid kultuure?”, mida juhtis SpeakSmart'i moderaator Sigrid Solnik. Sigrid oli siiralt osavõtlik nii vestlusringi ette valmistamistades kui seda läbi viies. Ta reageeris kiiresti vestluses osalejate mõtetetele ja sihtis hästi küsimusi. Üritusel oli mõnus positiivne atmosfäär. Rõõm!
Mari Sieberk, Tallinna Keskraamatukogu (2017)

 
Anna Karolini soovitan unepealt. Esiteks on ta asjalik, teiseks kompetentne, kolmandaks teeb ära eeltöö, neljandaks - ta on mõttega kohal (!), viiendaks on tal hea huumorisoon ja kiirreageerimisvõime ja kuuendaks on ta karismaatiline, särav esineja.
Mari-Liis Dolenko, KÜSK

 
Kui ma pidin kommunikatsiooni töörühmas inimesi veenma, et meil on vaja professionaalset paneelide ja konverentsi päeva juhti, siis peale konverentsi ei olnud kellelgi kahtlusi, et see oli õige valik. Osalejad kuulasid põnevusega paneeldiskussioone, need olid huvitavad, sest inimesed rääkisid, mida nad tegelikult asjast arvasid. Nt ühes teemablokis olid väga erinevad teemad, mõtlesin, et kuidas on võimalik neilt üldse midagi küsida, aga see paneel oli nii sujuv, küsimused väga loogilised ja põnevad. Siim oli ka end väga hästi ette valmistanud, mulje oli küll selline, et ta on töötanud meie valdkonnas :).

Meil oli ka konverentsiga piisavalt muud tegemist, seega oli meil ka hea meel, et saime usaldada sisulise poole inimesele, kes seda tööd oskab. 
Rahvusvahelise konverentsi korraldaja ja ühingu kommunikatsioonijuht


 
Koostöö arutelude ettevalmistamisel laabus sujuvalt ja koostöös sai leitud teise messi jaoks ka uued teemad, mis Tallinna rahvast rohkem kõnetaks. Arutelude läbiviimist kiitsid kuulajad mitmel korral. Arutelude sisukust kiideti ka terve messi kontekstis, kui üht parimat osa. Ka osalejad olid arutelu juhtimisega rahul. Kõik oli super!
Maale elama 2016 messi korraldajad

 
Marleenil on suured kogemused nii koolitaja kui moderaatorina ja ta oskas anda meile just seda infot, mida vajasime. Suur tänu!
Saara Sadrak, Eesti Nooremarstide Ühendus

 
100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal.
Monika Karu, EAS 


Moderaator Anna ületas igati meie ootusi. Anna viis läbi väikest võistlust, kus sujuvalt kordineeris võistkondade, zürii liikmete ja publiku toimetamisi, tutvustas võistkondi, kaasas publiku jne. Ühesõnaga tegi kõike seda mida temalt ootasime, kuid seda suure initsiatiiviga ja just sellele sündmusele sobilikul moel. Kiitust jagus ka teistelt asjaosalistelt :)
Erle Jõema, Nutrime

 
Väga hea modereerimine Margo poolt. Kõik sujus. Väga meeldis viis, kuidas Margo suure grupi tähelepanu võitis. Selge ja tugev hääl, hea energia :)  
Väga asjalik, praktiline ja professionaalne. Hea huumorimeel. Kui noorte sihtrühm fookuses, siis tasuks ka läbi mõelda, kuidas võimalikult palju mängulist elementi sisse tuua, mõni liikumist ja tiimitööd sisaldav mäng ilmestamaks teooriat, näiteks.
 
Tänan enda ja meie kollektiivi eest Kasparit! Mulle oli suureks toeks, et keegi nii suureks abiks on. Alles nüüd saan aru, et abiline (moderaator) on igati väärt, siis saab ise ka veidi oma tööd nautida. 
Väga hästi ja sujuvalt juhitud konverents. Lisaks huvitavad võtted publiku kaasahaaramiseks ning moderaatoril oli iga esitluse kohta ka omal küsimused ettevalmistatud. Väga tubli!  
Seminari läbiviija süvenes põhjalikult teemasse ja mõtles kaasa. Ta pakkus välja seminari kava, mis oli väga mõistlik ja loogiline. Suutis kaasata inimesi aruteludesse ja grupitöödesse. Aitäh!  
Jäime Kaspariga väga rahule. Moderaator töötas suurepäraselt - kui me oleks ise seda asja vedanud, siis oleks olnud raske vahepeal objektiivseks jääda.  
Minu hinnangul oli väitlusliku koosoleku ettevalmistav protsess alates ideest-teostuseni väga hästi korraldatud. Pakkumine oli piisavalt detailne, osapoolte piirid, ülesanded ja ootused olid väga selgelt sõnastatud. Enne algust osales koolitaja Kaspar koosoleku teema väljatöötamisel väga proaktiivselt. Kiire ja täpne asjaajamine ja selge eneseväljendus tekitasid 100% usalduse. Koolitajad olid paindlikud ja kohanesid olustikuga (näiteks ruumi kasutus jms). Mulle väga meeldib kui koolitajad kannavad õpetatavat sisu ka oma eneseväljenduses. Koolitus oli väga tasakaalukalt üles ehitatud st teoreetiline osa oli piisava pikkusega ja andis järgnevale praktilisele osale paraja sisendi. Koosoleku ülesehitus võimaldas koolitatavatel leida oma töös mitte just kõige tõhusamaid mustreid ja pakkus heade näidete najal asemele uue arusaamise.  
Moderaatori kasutamine on teatud olukordades üks parimaid lahendusi, mis aitab suunata tähelepanu ja energia üksteisele vastandumisest sisuteemadel kaasamõtlemisele ja arutelule. Moderaatori oskus olukorda adekvaatselt hinnata ning vastavalt sellele arutelu käivitumist ja kulgu suunata paistis igati silma. Kindlasti oli oluline roll ka põhjalikul eeltööl, mida moderaator enne sündmust tegi, et end teemade ja sihtgrupiga kurssi viia.