Tehtud tööd


Viime oma moderaatoriga aastas läbi keskmiselt 30-40 arutelu disaini, juhtimist või moderaatorite koolitust ettevõtte sisemisest koosolekust kuni rahvusvaheliste konverentside juhtimiseni. Töötame eesti ja kõrgtaseme inglise keeles. Soovitusi meie tööle näete siit

2020
 1. Playtechi sisekonverentsi moderaator (inglise keeles)
 2. Välisministeeriumi maailmahariduse seminari moderaator
 3. Connected Health tervisetehnoloogia testkeskkondade võrgustiku kohtumise moderaator
 4. Pro bono. Let's Do It World Conference 2020 ühe arutelu moderaator (inglise keeles)
 5. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi arutelude moderaator
2019
 1. "Kultuuripoliitika 2030" arutelude protsessi disainer ja arutelude moderaator (4 arutelu + konsultatsioon)
 2. Tervise Arengu Instituudi alkoholikonverentsi moderaator
 3. Tartu Linnavalitsuse kõnnikoosolek
 4. TalTechi strateegiapäeva juhtimine 
 5. Vene emakeelega ühingute ideekorje (vene keeles)
 6. TalTechi ja rektorite nõukogu: kas teadus mahub tööajatabelisse? Vaata järgi siit.
 7. Avaliku arutelu "Kas kliimaneutraalsus 2050 tuleb ära?" moderaator. Vaata järgi siit
 8. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisekonverentsi moderaator
 9. Sotsiaalministeeriumi arutelu terviseandmete koostööplatvormi loomise üle (inglise keeles)
 10. Konverentsi "Uustulijate indentiteet" moderaator
 11. Eesti Metsaseltsi mõttetalgute moderaator
 12. EASi taastuvenergiateemaline seminari moderaator
 13. Sotsiaalministeeriumi erihoolekande ööpäevaringse teenuse arenduse arutelupäeva moderaator
 14. Lõpuarutelu ehk parlamendierakonna esimeest debatt Marleen Pedjasaare modereerimisel. Vaata arutelu järele siit.  
 15. 8 erinevat teist arutelu Arvamusfestivalil 2019
  1. Kas igale lõpetajale peab jätkuma erialast tööd? Arutelujuht: Anna Karolin
  2. Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas olla? Arutelujuht: Margo Loor
  3. Millist rolli mängib puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel? Kuidas olla tänaste probleemide lahendamisel maailmas teerajajaks? Arutelujuht: Anna Karolin 
  4. Kas kliimakriisist saab end välja põletada - bioenergeetika roll ja ohud. Arutelujuht: Sigrid Solnik      
  5. Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid? Arutelujuht: Kai Klandorf   
  6. Võõrapelgus töökeskkonnas – ennetus ja lahendused. Arutelujuht: Sigrid Solnik 
  7. Kullast kallim – väärtustepõhisest majandusest täna ja tulevikus. Arutelujuht: Siim Vahtrus   
  8. Parlamendierakondade esimeeste debatt. Arutelujuht: Marleen Pedjasaar ja Rain Kooli (ERR)
 16. EAS'i rahvusvaheline konverents "Asia Update" päevajuht
 17. TransferWise'i arutelu juhtimine teemal IKT ettevalmistus üldhariduskoolides
 18. Eesti Vee-ettevõtete Liidu Balti aastakonverentsi moderaator 
 19. Arengukoostöö Ümarlaua Euroopa Parlamendi kandidaatide keskkonnteemaline debatt. Vaata järgi 
 20. Sekretär.ee konverentsi "Kus on õnneliku tööpäeva võti?" päevajuht Vaata pilte
 21. Eesti Noorteühenduste Liidu rahvusvahelise konverentsi "Vote@16" moderaator
 22. Merko Ehitus Eesti sisemise kevadseminari moderaator
 23. Maaeluministeeriumi personalistrateegia tegevuskava koostamise arutelu moderaator
 24. Talveakadeemia arutelu "Kuidas peaks Eesti metsaga käituma" moderaator. 
 25. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ENUT aastakonverentsi "Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas" moderaator. Konverentsi kokkuvõte
 26. Rahandusministeeriumi sisearutelude moderaator
 27. Kohaliku kogukonna väitlusdebati moderaator
 28. Teeme Ära konverentsi "Clean World Conference" arutelu koos Eesi Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga
2018 
 1. Eesti Energia kontserniülene arutelu turvalisuse valdkonna
 2. Sotsiaalministeeriumi osakonna meeskonnapäeva arutelujuht
 3. NULA inkubaatori osalejate fookusgrupi uuring
 4. Tallinna Linnakantselei Teele projekti arendusarutelu
 5. Kutsekoja meeskonnapäeva arutelujuht
 6. Tallinna Inglise Kolledž ettevõtlikkuse ja inspiratsioonikonverentsi moderaator. Vaata järgi SIIT.   
 7. Konverentsi "UX tulevikku" töötoa moderaator. 
 8. Kodukant Läänemaa planeerimiskoosoleku moderaator
 9. Autokutseõppe Liidu strateegiapäeva moderaator
 10. Päästeameti juhtide sügiskonverents 2018
 11. Show-väitlus Rahvusraamatukogu juubelikonverentsil
 12. TransferWise arutelu “Kuidas saavad idud üldse kasvada, kui pole kastjaid?”
 13. Koosolekudisaini ja -juhtimise koolitus Kultuuriministeeriumile
 14. Catalyst Baltic kliendi meeskonnapäeva moderaator (korraga oli töös 4 moderaatorit)
 15. Tervise Arengu Instituudi meeskonnpäeva moderaator
 16. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse NBDE-Nordic-Baltic Defence Estate aastakonverentsi moderaator, inglise keeles
 17. Connected Health klastri kärajate moderaator 
 18. Lauri Kriisa juhtimas Arvamusfestivali arutelu "Kuidas jõuda üksteiseni?". Kuula SIIT arutelu järgi. 
 19. Marleen Pedjasaar juhtimas Arvamusfestivali arutelu "Kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme? 7 värsket algatust räägivad oma plaanidest". Kuula SIIT arutelu järgi. 
 20. Sigrid Solnik juhtimas Arvamusfestivali arutelu "Civil Society in Europe – Who, Why and How Should Be Mobilized?" Kuula SIIT arutelu järgi. 
 21. Connected Health klastri strateegiapäeva moderaator
 22. Arvamusfestival 2018 aruteludisaini ja arutelujuhtimise koolitused, jaanuar – august 2018
 23. Tartu 2024 kultuuripealinn arutelu moderaator
 24. Eesti Nooremarstide Ühenduse konsultatsioon Arstide Päeva modereerimise ettevalmistamiseks
 25. Arengukoostöö Ümarlaua "Koalitsiooni kestliku arengu heaks " asutamiskoosoleku juhtimine
 26. Arengukoostöö Ümberlaua konverentsi Big Data moderaator, inglise keeles
 27. Must Lumi kampaania avalik arutelu "Mis sellest depressioonist siis ikkagi saab?" Vaata järgi.
 28. Must Lumi kampaania avalik arutelu "Nähtamatu hiiglane tööturul ehk kas ja kuidas mõjutab vaimne tervis majandust?". Vaata järgi.
 29. Sisekaitseakadeemia Talveakadeemia grupitööde moderaator
 30. Arvamusfestivali aruteludisaini koolitus Järvamaal
 31. EASi loomemajanduse arenduskeskuste ümarlaud
 32. Baltic Computer Systems talvekooli arutelumäng

2017

 1. Show-väitlused teadushuvihariduse konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II"
 2. EASi loomemajanduse arenduskeskuste ümarlaud
 3. EASi klastrite vahehindamise rühmatööde moderaator
 4. Mondo jätkusuutliku tarneahela partnerite strateegiaarutelu Riias, inglise keeles
 5. Eesti Energia hajaenergeetika strateegiapäeva moderaator
 6. Rahvusvähemuste päeva "Kas eestlane kardab võõraid kultuure?" modereerimine. Vaata ETV+ lugu SIIT (alates 01:08).
 7. Digitalising Development, IdeaLab and Conference 2017. Vaata videot järgi SIIT
 8. Show-väitlus Edu EXEX haridustehnoloogia konverentsil. Vaata järgi SIIT (alates 5:33).
 9. Eesti Energia finantsosakonna meeskonnapäeva moderaator
  Arvamusfestival 2017 arutelude juhtimised:
 10. Sigrid Solnik juhtimas avaarutelu "PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumine: miks, millal ja kuidas?" Vaata videot ja pilte SIIT.
 11. Kai Klandorf juhtis arutelu "Väike vana linn - kas kõdu- või kodurajoon" kokkuvõtet loe SIIT. 
 12. Siim Vahtrus juhtis arutelu "Kui ise ei tee, siis ei tee keegi. Aga mida, kellele ja miks teha? Kohaliku tasandi globaalsest mõjust"
 13. Marleen Pedjasaar juhtis arutelu "Kus on kultuuriväärtus riigi kinnisvarapoliitikas?" 
 14. Margo Loor juhtis Arvamusfestivali avaväitlust "Alkoholiaktsiisi poolt ja vastu".
 15. Arenguseire Keskuse kaasamisseminar "Teistmoodi tulevik", 6 moderaatorit. Vaata videot järgi SIIT ja arutelu tulemusi SIIT
 16. Raplamaa koostöö- ja strateegipäeva moderaator (fookusega valdade ühinemisele)
 17. Foorumi "Väärtusdilemmad noorsootöös", 3 moderaatorit
 18. Show-väitlused Euroopa päeval
 19. Ideega Lõuna "Kuidas loomeprotsessis struktuuri hoida?"
 20. PÕXIT arutelujuht
 21. Show-väitlus Töötukassa üritus "Eestis tuleks rakendada 6-tunnine tööpäev"
 22. Waldorfpedagoogika kooli juhtimiskoosoleku moderaator
 23. Riigiprokuratuuri üldkogu grupiarutelude juhtmoderaator
 24. Vabaühenduste Liidu EMSL liikmeklubi  "Kas ma pean minema poliitikasse, et midagi muuta?". Vaata pilte
 25. Riigikantselei rakkerühma ajurünnaku moderaator
 26. Arvamusfestival 2017 esimese klubi arutelu moderaator. Vaata pilte
 27. Arvamusfestivali aruteludisaini ja juhtimise õppeprogramm, detsember 2016 - august 2017

2016
 1. X-tee infopäeva päeva- ja arutelu juhtimine
 2. Arvamusfestivali aruteludisaini ja juhtimise õppeprogramm, detsember 2016 - august 2017
 3. Sotsiaalministeeriumi arutelu „Teenused uuele kliendigrupile – vähenenud töövõimega inimesed“ juhtimine 
 4. Tallinna Tehnikakõrgkooli õpilasürituse arutelu juhtimine
 5. Heateo SA mõttehommiku juhtimine
 6. SA Unitas haridusseminari arutelu juhtimine
 7. Eesti Siseaudiitorite Ühingu strateegiapäeva juhtimine
 8. Kutsekoja aastakonverentsi päevajuht. Vaata järgi.
 9. sh. väitluse disain ja juhtimine teemal: „Töökogemuse ja täiendkoolituse tundide piiri seadmine kutsetunnistuse taotlemisel on põhjendatud“. Vaata järgi.
 10. Noortenädala disainifoorumi päeva- ja arutelujuht
 11. Andragoogika 30 juubelikonverentsi juhtimine
 12. 34. Eesti õigusteadlaste päeva avaväitluse läbiviimine. Vaata järgi. 
 13. Turismiskonverentsi show-väitluse läbiviimine
 14. SA Unitas holokaustihariduse seminar, 2 arutelujuhti
 15. Rahvuskultuuri nädala lõpudebatt Tallinna Keskraamatukogus
 16. EAS klastrite väitluse juhtimine
 17. Riigikontrolli suvepäevade väitlus
 18. Reidi tee avalik väitlus. Vaata järgi. Pildid.
 19. Inimõiguste Keskuse strateegiaseminar
 20. Arvamusfestival 2016 arutelude juhtimine, sh parlamendierakondade esimeeste debatt, 8 arutelujuhti. Vaata järgi. 
 21. Arvamusfestival 2016 arutelujuhtide ja moderaatorite väljaõpe, jaanuar-august 2016
 22. Innove haridustöötajate võrgustiku suveseminar, 4 moderaatorit
 23. Kilingi-Nõmme linnapäevade 3 arutelu
 24. Tallinna Vanalinna Päevade konverentsi „Tänane vanalinn: teemapark või elukeskkond?“ juhtimine
 25. Maale elama messi 3 arutelu. Loe artiklit
 26. Taimetoidupäeva päevajuht. Vaata pilte.
 27. Nupukate Lahenduste Konkurss, 2 inspiratsioonipäeva. Vaata pilte
 28. Postimees.ee väitlusklubi, 2 arutelu. Vaata järgi. 
 29. Presidendi väitlusturniiri avaüritus. Vaata järgi. 
 30. Tallinna Ülikooli rektori kandidaatide debatt. Vaata järgi. 
 31. Avatud Eesti Fondi põgenikekriisi teemaline arutelu. Vaata järgi. 

2015
 1. Innove konverents „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“
 2. Tartu Haridusfestivali väitluskohvikud. Ürituse koduleht
 3. Arvamusfestivali 2015 arutelud, sh parlamendierakondade esimeeste debatt. Vaata järgi
 4. Talveakadeemia arutelu. Vaata järgi
 5. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi arutelu
 6. Pangaliidu kvartaalsed arutelud. Pressiteated
 7. Sotsiaalministeeriumi aruteluseminarid "Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023" teemal , 2 arutelu
 8. Eesti Tervislike Linnade Liidu arutelu 

2014
 1. Läänemeremaade planeerimiskoostöö VASAB juubeliüritus, inglise keeles
 2. Arvamusfestivali 2014 moderaatorite väljaõpe ja arutelud
 3. Euroopa Komisjoni rahastatud arutelud naispoliitikute kandideerimisest Euroopa Komisjoni liikmeks, 2 arutelu
 4. Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna foorum inimkaubanduse vastu võitmisest Läänemeremaades, inglise keeles
 5. Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud töötubade modereerimine palgalõhe teemal Tallinnas ja Narvas, vene keeles
 6. Põllumajandusministeeriumi vestlusring pressiüritusel

2011-2013 
 1. Põllumajandusministeerium Kalanduskonverents
 2. Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni konverents „A more Equal Future - Social Justice & Jobs for All“, eesti, inglise ja vene keel
 3. Levira rahvusvaheline konverents „Fresh Connections“, inglise keeles
 4. Arvamusfestival 2013 arutelud
 5. ASA quality seminar, inglise keeles
 6. Fontese raamatuesitluse väitlus
 7. Päästeameti sisekonverentsid
 8. Lääne-Viru kodanikuühiskonna konverents
 9. BDA koordineeritud diskussioonid kodakonsuse teemadel, viis seminari, eesti, vene ja inglise keeles, september – november 2012
 10. Keskerakonna noortekogu debatt
 11. Briti Nõukogu debatt, inglise keeles
 12. Hill & Knowlton debatt vastutustundliku ettevõtluse teemal
 13. Rahandusministeeriumi seminar: EL finantsperspektiivid
 14. Eesti V Noorsootöö Foorum
               Vaata galeriid nendest üritustest siin.