Argumenteeritud koosolek koos juhiga

Meie poolt on koosoleku juht ja 3-tunnine koosoleku formaat. Argumenteeritud koosoleku teenus sobib meeskondadele, kes tahavad enda jaoks olulise teema läbimõtlemist argumenteeritud ja struktureeritud arutelu vormis, kus kõigi mõtted saavad rahulikult välja öeldud. 


Selle 3 tunni läbivaks teemaks on osalejate jaoks oluline tööalane teema, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad ning mis on organisatsioonis tekitanud küsimusi. Päeva alustame teema lahtimõtestamisega, siis õpime selgeks argumendi ja siis väitleme teema läbi. Väitlemine annab töötajale võimaluse mõelda läbi teema olulised kohad. Kuna positsioon, mida töötaja kaitseb, valitakse loosiga, nii et võib juhtuda, et tuleb kaitsta positsiooni, millesse inimene tingimata ise ei usu. See positsioon võimaldabki läbi mõelda teema mõlemalt poolt ja mitte vaadata seda ainult oma „mätta otsast“.

Vahel juhtub, et peale väitlust töötaja muudab oma algset isiklikku veendumust, sest ta mõistab, et teise poole argumendid on tugevamad. Mõnikord lahkub tiim teadmisega, et algset ideed ei olekski mõtet teha, teisel korral saadaks jõudu juurde. Kõik oleneb argumentidest!

Koosoleku läbinud osalejad on:
  • on saanud teema üle kaalutletud otsuse tegemiseks vajalikud argumendid;
  • enda jaoks läbi mõelnud teema olulisemad poolt- ja vastuargumendid ja kõrvutanud neid isiklike veendumustega;
  • analüüsinud koos meeskonnaga läbi teema olulisemad kohad ning leidnud sellest veel arutlust vajavad kohad;
  • saanud argumendi koostamise kogemuse.
Tutvu meie moderaatoritega ja küsi pakkumist.