Sisuka arutelu võti on Sinu kätes!

SpeakSmart on aidanud Arvamusfestivali korraldajatel ja moderaatoritel arutelude kvaliteeti hoida juba esimesest festivalist. Arvamusfestivali sõnumipartneritena oleme loonud sisukad koolitused ja konsultatsioonid, et Sinu arutelu saavutaks maksimaalse mõju olles tõeliselt kaasahaarav ja kvaliteetne.

Arvamusfestivalil arutelu korraldamine ja läbiviimine on Sinu organisatsiooni jaoks hea võimalus tutvustada ja tõstatada teie jaoks oluline teema ning tuua see Eesti ühiskonna ette sisukal ja huvitaval viisil. Hea arutelu algab põhjalikust ettevalmistusest ning seetõttu pakume sel aastal Sulle tuge kahel erineval tasandil - teemasse sisseminekul mugava ja sisuka videokoolitusena ning sellele järgnevalt Sinu arutelule keskenduva ettevalmistust toetava konsultatsioonina

Selleks, et Sinu arutelu oleks toetatud pakume erinevaid variante: 

 1. Videokoolitus + 45-minutiline järelkohtumine küsimusteks (valikuline). 
 2. 1,5 - tunnine konsultatsioon SpeakSmart moderaatoriga. 
1. Videokoolitus "Aruteludisain" koosneb kolmest 15-20 minutilisest videost, mille käigus SpeakSmart koolitaja ja moderaator Marleen Pedjasaar aitab Sul samm-sammuliselt läbi teha enda arutelu disain:

 • 1. osa: Arutelu teema ja eesmärk. Teema raamistamine, teema probleem, arutelu eesmärk, teema avamine. 14 minuti
 • 2. osa: Formaat ja arutelukava. Arutelu formaadi valik, formaati lühitutvustused, arutelukava koostamine, arutelu kontekst ja praktilised küsimused arutelu korraldamisel. 20 minutit
 • 3. osa: Osalejad ja arutelujuht. Moderaatori ja esinejate valik, osalejate kaasamine, arutelueelne riskianalüüs, arutelu kokkuvõtted.19 minutit

Videokoolituse läbimise tulemusena:

 • tead teemaomanikuna, mis on Sinu arutelu eesmärk ja kuidas paremini teemat lahti mõtestada;

 • tead, kuidas arutelu sisukalt üles ehitada ja sobilik formaat valida;

 • tead, kuidas valida hea moderaator ja temaga koostööd alustada;

 • oled koostanud videot vaadates oma teema kohta arutelukava;

 • oled saanud personaalset tagasisidet oma Arvamusfestivali arutelu kavale ja vastused video vaatamise käigus tekkinud küsimustele (juhul kui on tellitud video koos järelkohtumisega).

Konsultatsioonid SpeakSmart moderaatoritega peale videokoolitust, kes tagasisidestavad Sinu arutelukava ja vastavad arutelu spetsiifilistele küsimustele. Konsultatsioonil on võimalik osaleda SpeakSmart koolitusruumis Telliskivi Loomelinnakus, e-kanalis (Google Hangouts, Skype, Messenger, Zoom, Teams jne), e-posti teel või helistades. 

2. Arutelujuhtimise konsultatsioon on Sulle sobilik, kui soovid läbi rääkida oma arutelu korraldust või juhtimist puudutavad küsimused. 

Arutelujuhtimise konsultatsiooni eesmärgid on:

 • Ühiselt läbi mõelda, kuidas oma arutelu üles ehitada nii sisuliselt kui tehniliselt. 
 • Ühiselt läbi mõelda arutelu idee ja teostus, mille käigus konsultant annab tagasisidet ning soovitab erinevaid lahendusi, et arutelu kvaliteeti tõsta.
 • Tõsta Sinu kui arutelujuhi enesekindlust arutelu korraldamisel. 
 • Aidata Sul ennetada tüüpvigu arutelu korraldamisel.

Konsultatsiooni täpne sisu sõltub konsulteeritava vajadustest, näiteks võib arutleda arutelu eesmärgistamise või formaadi üle, mõelda arutelujuhi valimise kriteeriumitele või kaardistada korralduslikud või tehnilised murekohad. 


Videokoolitust ning konsulatsioone viib läbi suure kogemusega SpeakSmart moderaator Marleen Pedjasaar, kes on ise olnud Arvamusfestivalil korduvalt arutelujuhi rollis ning õpetanud töötubades Arvamusfestivali hea arutelutava järgides arutelusid meeldejäävalt ja argumenteeritult disainima ja juhtima.  

Videokoolitusele järgnevaid personaalseid järelkohtumisi viib läbi Kristin Parts, kes on samuti suure kogemusega arutelujuht nii Arvamusfestivalil kui ka paljudel teistel aruteludel ja konverentsidel ning viib läbi koolitusi arutelude juhtimisest.


Võimalik valida kolme paketi vahel:

 1. Videokoolitus 30€ + KM / inimene. TELLI SIIT.

 2. Videokoolitus + personaalne järelkohtumine. 99€ + KM / inimene. Tellimine lehe lõpus.

 3. Arutelu korraldamise või juhtimise konsultatsioon. 125 € + KM / 1.5h. Tellimine lehe lõpus.

E-õppe videote üldised tingimused:

 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.

 • Videote ligipääs avatakse arve tasumisel.

 • E-õppe ligipääs on personaalne ja kehtib viieks sisselogimise korraks ühe aasta jooksul.

 • Videote jagamine teiste kasutajatega, videote ühisvaatamine, allalaadimine ja ärilisel eesmärgil kasutamine ei ole lubatud.