Moderaator = aruteludisainer + arutelujuht

Arutelujuht jääb tihtipeale nähtamatuks, kui arutelu on läinud hästi ja viperusteta. Kui arutelu on eesmärgistamata, veniv, segane või läheb üle aja, vaadatakse tihti just arutelujuhi suunas. 

Moderaatori töö algab tükk aega enne arutelu. Moderaatori ettevalmistav töö puudutab arutelu disaini - mis on keskne küsimus, mitu osalejat arutleb ja kes need on, kuidas publikut kõnetatakse, milline on arutelu formaat, millist toetavat tehnoloogiat on vaja, kus on parim koht arutelu korraldamiseks jpm.

Mõnikord moderaator ise lavale ei astugi, vaid valmistab selleks ette eraldi arutelu juhi kliendi töötajate hulgast. Arutelu õnnestumiseks on oluline, kui hästi oskab moderaator esinejaid ning osalejaid eesmärgistatult, argumenteeritult ja põnevalt suhtlema suunata.

Meie moderaatorid on tipptasemel – põhjaliku ettevalmistusega, argumenteeritud, fookusega ürituse ja arutelu eesmärgil ja sisul, head suhtlejad ja esinejad, kiire reaktsiooniga, hea ajatajuga ja suutlikkusega süveneda erinevatesse teemadesse kiiresti. Me:
 • analüüsime süvitsi teemasid ja pakume välja tasakaalus ning heas sõnastuses konverentside ja arutelude teemasid,
 • pakume teemast ja eesmärgist lähtuvaid argumenteeritud arutelude formaate,
 • suuname esinejaid põhjendama oma seisukohti,
 • teeme arutelude ajal sõnavõttudest lühikesi ja konkreetseid kokkuvõtteid, et publik oleks sisuga pidevalt kaasas,
 • ei lase üritusel teemast, ajast ega eesmärgist kõrvale kalduda;
 • ei lase liialt domineerivatel kuulajatel või esinejatel arutelu teemast ära kallutada;
 • tajume arutelu atmosfääri ja sellest lähtuvalt teeme valikuid muuta arutelu rahulikumaks, kiiremaks, kaasavamaks,
 • analüüsime jooksvalt publiku meelsust ning vajaduse korral kaasame neid rohkem või vähem.
Teenuse sisse kuulub:
 1. arutelule eelnev teema kaardistamine ja fookusteemade sõnastamine koos tellijaga;
 2. tellija eesmärgist ja teema sõnastusest lähtuvalt sobiliku formaadi väljatöötamine;
 3. arutelu argumenteeritud juhtimine vastavalt kokkulepitud formaadile;
 4. arutelus räägitud argumentide üleskirjutus ja nädala jooksul tellijale esitamine.
Kirjelda SIIN paari lausega oma saabuvat üritust ja vastame esimeste ideedega 2 tööpäeva jooksul. Kui Sulle need meeldivad, saame aruteludisaini põhjalikumalt ette võtta.