Moderaator = aruteludisainer + arutelujuht


Arutelujuht jääb tihtipeale nähtamatuks, kui arutelu on läinud hästi ja viperusteta. Kui arutelu on eesmärgistamata, veniv, segane või läheb üle aja, vaadatakse tihti just arutelujuhi suunas.


Hea moderaatori töö algab seega juba kuid enne üritust – aruteludisaini ja ettevalmistusega.
Selleks mõtleb moderaator koos töö tellijaga läbi, mis eesmärgil arutelu korraldatakse, mis on oodatud tulemus, kes osalevad, mis on osalevate inimeste ootus ja vajadus selles arutelus kaasa rääkida. Aruteludisaini protsessi tulemusena sünnib arutelukava, mille alusel suhtleb moderaator kõikide esinejatega ja osalejatega, et neid teavitada formaadist, võimalikest teemadest või küsimustest ja vastata nende omadele. Nii tunnevad ennast kõik osapooled enesekindlalt – esinejad teavad, mis peab olema nende sõnumi sisu, moderaator teab, et esinejad valmistavad ette ja tellija teab, et tema idee ja arutelu eesmärk on hoitud.


Mõnikord moderaator ise lavale ei astugi, vaid osaleb ainult aruteludisaini protsessis ja valmistab kohapealseks juhtimiseks ette eraldi arutelujuhi. Tihti siiski on moderaator ka ise arutelujuht. Arutelu kohapealseks õnnestumiseks on oluline, et moderaator oskab esinejaid ning osalejaid eesmärgistatult, argumenteeritult ja põnevalt suhtlema suunata. Ta suudab hallata nii arutelu käivitamise protsessi, arutelu käigus hoidmist kui ka arutelu lõpetada ning kokku võtta. Päris tihti näeme arutelusid, kus algus justkui on, aga dünaamikat, struktuuri ja lõppu nagu polegi. Hea arutelu on nagu juturaamat – põnevus säilib ka pooleteise tunni jooksul pidevalt, sest arutelus on vastuolusid, voogu, nalja ja lõpus kokkuvõte, mis annab publikule kaasa konkreetse sõnumi.

Moderaator on ka see, kes kogu arutelu või ürituse lõpetab ning loob toimunust sellega mõttelise terviku. Samuti on väga hea moderaatori hallata kirjalikud kokkuvõtted tellijale või järelkohtumised järgmise arutelu jaoks muudatuste arutamiseks. Seega moderaator ja arutelu korraldaja on tihedas suhtluses olevad partnerid algusest lõpuni.


Meie moderaatorid on tipptasemel – põhjaliku ettevalmistusega, argumenteeritud, fookusega ürituse ja arutelu eesmärgil ja sisul, head suhtlejad ja esinejad, kiire reaktsiooniga, hea ajatajuga ja suutlikkusega süveneda erinevatesse teemadesse kiiresti. Me:
 • analüüsime süvitsi teemasid ja pakume välja tasakaalus ning heas sõnastuses konverentside ja arutelude teemasid,
 • pakume teemast ja eesmärgist lähtuvaid argumenteeritud arutelude formaate,
 • suuname esinejaid põhjendama oma seisukohti,
 • teeme arutelude ajal sõnavõttudest lühikesi ja konkreetseid kokkuvõtteid, et publik oleks sisuga pidevalt kaasas,
 • ei lase üritusel teemast, ajast ega eesmärgist kõrvale kalduda;
 • ei lase liialt domineerivatel kuulajatel või esinejatel arutelu teemast ära kallutada;
 • tajume arutelu atmosfääri ja sellest lähtuvalt teeme valikuid muuta arutelu rahulikumaks, kiiremaks, kaasavamaks,
 • analüüsime jooksvalt publiku meelsust ning vajaduse korral kaasame neid rohkem või vähem.
Teenuse sisse kuulub:
 1. arutelule eelnev teema kaardistamine ja fookusteemade sõnastamine koos tellijaga;
 2. tellija eesmärgist ja teema sõnastusest lähtuvalt sobiliku formaadi väljatöötamine;
 3. arutelu argumenteeritud juhtimine vastavalt kokkulepitud formaadile;
 4. arutelus räägitud argumentide üleskirjutus ja nädala jooksul tellijale esitamine.

KÜSI PAKKUMIST OMA ARUTELULE