Miks tellida moderaator?

Olgu tegemist koosoleku, seminari, ümarlaua või väitlusega, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab arutelujuht osalejaid sisukalt ning huvitavalt suhtlema suunata.

SpeakSmart pakub selleks ainsana Eestis professionaalset aruteludisaini ja
-juhtimise teenust moderaator.ee kaubamärgi alt. Meie moderaatorid viisid eelmisel aastal läbi 50 arutelu ja konverentsi juhtimist, hambaraviteenuste tutvustusest kuni Eesti kõrghariduse tuleviku ajurünnaku juhtimiseni. 

Oleme kolmas osapool väljaspoolt teie organisatsiooni, mistõttu on meil hea hoida kinni arutelu eesmärgist ning mitte lasta arutelul muutuda lahmivaks kõnekoosolekuks.

Suuname alati suure osa energiast sisulise väärtuse loomisele: 
  • analüüsime süvitsi teemasid ja pakume välja tasakaalus ning heas sõnastuses konverentside ja arutelude teemasid,
  • pakume teemast ja eesmärgist lähtuvaid argumenteeritud arutelude formaate,
  • suuname esinejaid põhjendama oma seisukohti,
  • teeme arutelude ajal sõnavõttudest lühikesi ja konkreetseid kokkuvõtteid, et publik oleks sisuga pidevalt kaasas,
  • ei lase üritusel teemast, ajast ega eesmärgist kõrvale kalduda;
  • ei lase liialt domineerivatel kuulajatel või esinejatel arutelu teemast ära kallutada;
  • tajume arutelu atmosfääri ja sellest lähtuvalt teeme valikuid muuta arutelu rahulikumaks, kiiremaks, kaasavamaks,
  • analüüsime jooksvalt publiku meelsust ning vajaduse korral kaasame neid rohkem või vähem. 

Tutvu meie moderaatoritega ja küsi pakkumist.