Moderaatori koolitus

Hea arutelu inspireerib, paneb mõtlema, paneb kahtlema ja loob sünergiaid. Heast arutelust sünnivad uued ideed või leitakse mõnele vanale ideele uus lähenemisnurk. Aga hea arutelu ei sünni päris iseenesest.

Moderaatori koolitus sobib neile, kes viivad oma tegevusvaldkonnas tihti läbi info- ja arutelupäevi, seminare ja konverentse ning vajavad selleks sisukate arutelude disaini ja juhtimise oskuseid. Koolitusele ootame neid, kes peavad ise arutelusid välja mõtlema, ise juhtima või soovivad õppida olema arutelude korraldajad ja planeerijad. 

Õpetame valima arutelu eesmärgiga kõige paremini kooskõlas olevat formaati, alustades eesmärgist ja lõpetades konkreetsete meetoditega. Räägime moderaatori rollist arutelu ajal ja peale arutelu - kuidas tajuda publiku meelsust ning neid õigel hetkel kaasata, olla paindlik, mida teha liialt domineerivate esinejate või kuulajatega, kuidas püsida ajakavas, kuidas sõnastada kokkuvõtteid. Õpetame moderaatorina aruteludes märkama ja juhtima tähelepanu argumentidele, küsima esinejatelt miks-küsimusi ning mõistma, millised on sisutühjad laused ja demagoogia.

Koolituse käigus jagame enda tähelepanekuid, aga kuulame ja analüüsime ka teie kogemusi.

Tagasiside tellijatelt:
  • Igapäevatöös reaalselt rakendatavad  ja praktilised teadmised!
  • Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad.
  • Meile meeldis, et SpeakSmart süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest!
    Laura Kirss, Praxise programmijuht

KÜSI PAKKUMIST OMA MEESKONNALE