Moderaatori koolitus

See 1-päevane koolitus sobib inimestele, kes viivad oma tegevusvaldkonnas tihti läbi info- ja arutelupäevi, seminare ja konverentse ning otsivad selleks uusi, põnevaid lahendusi. Tule koolitusele
, kui pead aeg-ajalt arutelusid ise juhtima ja välja mõtlema või soovid õppida olema arutelude kujundaja ja planeerija. 
Õpetame valima arutelu eesmärgiga kõige paremini kooskõlas olevat formaati, alustades eesmärgist ja lõpetades konkreetsete meetoditega. Räägime moderaatori rollist arutelu ajal ja peale arutelu - kuidas tajuda publiku meelsust ning neid õigel hetkel kaasata, olla paindlik, mida teha liialt domineerivate esinejate või kuulajatega, kuidas püsida ajakavas, kuidas sõnastada kokkuvõtteid.
Õpetame moderaatorina aruteludes märkama ja juhtima tähelepanu argumentidele, küsima esinejatelt miks-küsimusi ning mõistma, millised on sisutühjad laused ja demagoogia.

Tagasiside tellijatelt:
  • Igapäevatöös reaalselt rakendatavad  ja praktilised teadmised!
  • Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad.
  • Meile meeldis, et SpeakSmart süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest!
    Laura Kirss, Praxise programmijuht
Tutvu meie moderaatoritega ja küsi pakkumist.