Anna Karolin

Anna Karolin on oma 2004. aastast kestnud professionaalse väitluskarjääri ajal olnud üks Eesti ja Kontinentaal-Euroopa edukamaid väitlejaid, olles Euroopa ülikoolide väitlusmeistrivõistluste finalist, Eesti meister ning paljude Baltikumi turniiride võitja ja parim kõneleja. 

Sellest tulenevalt oma Anna oskus infot koguda ja analüüsida, mõelda struktuurselt, kuulata ja oma mõtteid argumenteeritult välja öelda ja neid kaitsta Eesti ja ka Euroopa ühel kõrgemal tasemel.

Moderaatorina on Anna empaatiline ja kaasamõtlev aruteludisainer ja –juht, kes aitab igat arutelu läbi mõelda ja üles ehitada nii, et fookus on tugevalt sisul, aga et arutelu vorm oleks ka kuulajatele põnev ja arutelu oleks meeldejääv.

Hariduselt riigiteadlane on Anna töötanud Arengukoostöö Ümarlauas poliitikaeksperdina ning on vabatahtlik Valimiste Valvurites. Olles Heateo Sihtasutuses uusi algatusi käivitanud, on talle südamelähedased teemad ka pitching ja rahastajate veenmine. Oma teise kõrghariduse sai Anna Aarhus’i Ülikoolist Taanist, kus ta uuris oma lõputöö raames demagoogiat, täpsemalt poliitilise demagoogia mõju USA valijale ning meedia sekkumise efektiivsust selle mõju vähendamiseks. Igapäevaselt töötab Anna Kantar Emoris käitumisteaduste ekspert ja projektijuht.

Anna on juhtinud mitmeid arutelusid ning Anna viimased kliendid on olnud Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Kunstiakadeemia, Arvamusfestival, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Inimõiguste Keskus, Avatud Eesti Fond, Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus, Tartu Biotehnoloogia Park, E-tervise SA, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Vabaühenduste Liit, Climate LaunchPad, Garage48 Startup Class ja kolm aastat järjest ENTRUMi noorte ettevõtluskonkursi osalejad.

Anna tehtud tööd:
Anna rääkimas EBSis arutelujuhtimise oskustest, sügis 2020.


Tellija tagasiside:
  • Kõige parem moderaator! hr. Toomas Hendrik Ilves 
  • Garanteeritud kvaliteet nii kaasa mõtlemise kui teostuse osas. Usaldusväärne, kaasa mõtlev, hea publikutajuga. Kadri Lainas, Akkadian partner
  • Kiire ja ladus asjaajamine, lubadustest kinnipidamine. Hea paindlikkuse ja põhjalikkuse suhe. Väga hea stressitaluvus ja -juhtimine. Väga loov ja kaasav arutelu juhtimine.
  • Anna Karolini soovitan unepealt. Esiteks on ta asjalik, teiseks kompetentne, kolmandaks teeb ära eeltöö, neljandaks - ta on mõttega kohal (!), viiendaks on tal hea huumorisoon ja kiirreageerimisvõime ja kuuendaks on ta karismaatiline, särav esineja. Mari-Liis Dolenko, KÜSK
  • Moderaator Anna ületas igati meie ootusi. Anna viis läbi väikest võistlust, kus sujuvalt kordineeris võistkondade, zürii liikmete ja publiku toimetamisi, tutvustas võistkondi, kaasas publiku jne. Ühesõnaga tegi kõike seda mida temalt ootasime, kuid seda suure initsiatiiviga ja just sellele sündmusele sobilikul moel. Kiitust jagus ka teistelt asjaosalistelt :) Erle Jõema, Nutrime

Anna juhtimas Arvamusfestival 2016 lõpuarutelu parlamendierakondade esimeeste vahel. 

Anna Karolin juhtimas Avatud Eesti Fondi debatti veebruaris 2016.