Anna Karolin on alates 2004. a olnud üks Eesti ja Kontinentaal-Euroopa edukamaid väitlejaid, olles Euroopa ülikoolide väitlusmeistrivõistluste finalist, Eesti meister ning paljude Baltikumi turniiride võitja ja parim kõneleja. 

Moderaatorina on Anna empaatiline ja kaasamõtlev aruteludisainer ja –juht, kes aitab igat arutelu läbi mõelda ja üles ehitada nii, et fookus on tugevalt sisul, aga et arutelu vorm oleks ka kuulajatele põnev ja meeldejääv.

Hariduselt riigiteaduse taustaga Anna on töötanud Arengukoostöö Ümarlauas poliitikaeksperdina ning on vabatahtlik Valimiste Valvurites. Olles Heateo Sihtasutuses uusi algatusi käivitanud, on talle südamelähedased teemad ka pitching ja rahastajate veenmine. Oma teise kõrghariduse sai Anna Aarhus’i Ülikoolist Taanist. Igapäevaselt töötab Anna Kantar Emoris käitumisteaduste eksperdi ja projektijuhina.

TAGASISIDE ANNA TÖÖLE: 
Kõige parem moderaator! hr. Toomas Hendrik Ilves
Garanteeritud kvaliteet nii kaasa mõtlemise kui teostuse osas. Usaldusväärne, kaasa mõtlev, hea publikutajuga. Kadri Lainas, Akkadian partner
Kiire ja ladus asjaajamine, lubadustest kinnipidamine. Hea paindlikkuse ja põhjalikkuse suhe. Väga hea stressitaluvus ja -juhtimine. Väga loov ja kaasav arutelu juhtimine.
Anna Karolini soovitan unepealt. Esiteks on ta asjalik, teiseks kompetentne, kolmandaks teeb ära eeltöö, neljandaks - ta on mõttega kohal (!), viiendaks on tal hea huumorisoon ja kiirreageerimisvõime ja kuuendaks on ta karismaatiline, särav esineja. Mari-Liis Dolenko, KÜSK
Moderaator Anna ületas igati meie ootusi. Anna viis läbi väikest võistlust, kus sujuvalt kordineeris võistkondade, zürii liikmete ja publiku toimetamisi, tutvustas võistkondi, kaasas publiku jne. Ühesõnaga tegi kõike seda mida temalt ootasime, kuid seda suure initsiatiiviga ja just sellele sündmusele sobilikul moel. Kiitust jagus ka teistelt asjaosalistelt. Erle Jõema, Nutrime
ANNA MÕTTED:
Loe rohkem Anna artikleid blogist.
NÄITEID TÖÖDEST:
  • Connected Health Cluster "Innovatsioon, meeskonnatöö ja patsiendikesksus depressiooni ravis". Vaata järgi
  • Arvamusfestivali arutelu "Millist rolli mängib puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel? Kuidas olla tänaste probleemide lahendamisel maailmas teerajajaks?" moderaator. Vaata järgi


VALIK ANNA KLIENTE: