Moderate with moderation

Angela DeFinis kirjutab oma artiklis, kuidas vältida paljude esinejatega arutelu muutumist igaühe minipresentatsiooniks ning kuidas hoida fookust põhiküsimusel. Artikkel on inglise keeles ja originaalis leitav siit
Loe lisaks

Parimad lahendused sünnivad argumenteeritud arutelus

Tulemuslikuks toimimiseks meeskonnana on määrav suhtlemisoskus - oskus ennast selgelt ja argumenteeritult väljendada ning võrdselt tähtsana oskus struktuurselt ja empaatiliselt kuulata. Milline on argumenteeritud arutelu koosolekuruumis?
Loe lisaks

Videos Karin Kase

Arvamusfestivali arutelu  "Mida teha meie maavaradega?", modereerib Karin Kase, Eesti Väitluseltsist. 
Loe lisaks

Videos Toomas Roolaid

Arvamusfestivali arutelu Karistamine ei aita ja rääkida pole mõtet, las kasvatavad end ise!”, modereerib Toomas Roolaid.
Loe lisaks

Modereeri nagu professionaal

Hea arutelujuht teeb nii vajaliku ettevalmistustöö esinejatega kui ka formaadiga. Siis on kohapeal juba kergem diskussiooni ohjes, ajas ja huvitavana hoida. Scott Kirsner toob Harvard Bussiness Review's välja mõned oma tähelepanekud hea moderaatoritöö osas.
Loe lisaks

Kristi Liiva: Moderaator on ruumi looja ja käigu vahetaja

Hea arutelu on selline, kus tõestatakse, mida väidetakse, austatakse teisi osalejaid ning kuulatakse teiste arvamusi. Nii on oma veebilehel kirjutanud Arvamusfestival. Rääkisime Arvamusfestivali idee algataja Kristi Liivaga sellest, missugused on hea arutelu koostisosad ning kuidas saavutada olukorda, kus kõik kaasatud moderaatorid näevad üritust ühtemoodi.
Loe lisaks

Rahvakogu lauajuhi kogemus

6. aprillil toimunud Rahvakogu arutelupäeval oli mul võimalus tutvuda üheksa toreda eestimaalasega, vastutades selle eest, et kõik kaheksateist ettepanekut, mis arutelupäevale jõudsid, suuremal või vähemal määral lauas läbi arutatud saaks ja kõigil laudkonnas oleks soovi korral võimalus arvamust avaldada. 
Loe lisaks

Hea moderaator on  sõbralik, kannatlik ning paindlik

Inimesed on ikka armastanud aeg-ajalt kokku tulla, et parasjagu olulised ja põletavad teemad läbi rääkida. Turuplatsidel lärmamisest või salongides, kohvikutes mõtete vahetamisest on tänaseks päevaks välja kasvanud hulganisti konverentsiformaate, ümarlaudasid, seminare, foorume ja mõttekodasid. 
Loe lisaks